Oppgradering til EU-standard av Fosskolltunnelen på E18 samt tunnelene på Rv23 fra Røyken til Oslofjordtunnelen. Vann og frostsikring av tunnelhvelv med tekniske anlegg innen vei, vann og OV.

Oppgradering av tekniske bygg i dagen samt oppgradering av bygg inne i tunnelen, overvannssystemer og nye føringsveier for kabler og tekniske anlegg.

Byggeledelse og kontrollingeniør

Byggherre: Statens vegvesen

Prosjektkostnad: 170 MNOK + 83 MNOK

Kontraktspart: BruCon AS