Prosjekteringsledelse infrastruktur Fornebubanen

Oslo kommune Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstua til Fornebu. Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Kjennetegn ved dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur, et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid. Se mer om prosjektet her.

Fornebubanens totale budsjett er 13,8 mrd

Prosjekteringsledelse Flytårnet stasjon og Fornebuporten

Oppdragsgiver: Oslo Kommune Fornebubanen

2020-2023