Oppføring av omsorgsboliger samt studentboliger i tilknytning til det eksisterende Solbakken bo- og behandlingssenter i Eiksveien 110 på Eiksmarka i Bærum.

42 Omsorgsboliger, kommunikasjonsarealer og fellesområder for eldre som har fysiske- eller psykiske behov for kommunale tjenester for fortsatt kunne mestre dagliglivets aktiviteter. I tillegg skal det etableres 6 hybelleiligheter for studenter som jobber på Eiksveien 110 eller Solbakken bo- og behandlingssenter.  Det skal etableres ansattearealer, utearealer, fortau, ny avkjørsel og tilbygg av vinterhage til eksisterende bygg.

Prosjektet er et samarbeid mellom Eiksveien 110 ANS og Bærum kommune. 

Størrelse:  4 175 m² BRA + 104 m² vinterhage

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag til ferdig prosjekt. Videre inneha rollen som SHA koordinator prosjektering (KP) og utførelse (KU)

Byggherre: Eiksveien 110 ANS / Fram Eiendom AS

2016/2020-2022