Forbedring av kapasitet og fremkommeligheten for kollektivtrafikken i kryssområdene, dvs. til/fra E6.

Prosjektet omfatter:

  • utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsrampe ved E6 Skedsmovollen med totallengde ca. 1000 m,
  • endring av kjøremønster fv. 120/rv. 226 ca. 500 m
  • trafikkøyer og rundkjøringer med tilkobling ramper E6

Byggherre: Statens vegvesen

Kontrollingeniør

2020-2021