E134 Mjøndalen – Langebru midtdeler

Etablering av midtdeler med tilhørende breddeutvidelse på E134 mellom Mjøndalen i Nedre Eiker kommune og Langebru i Øvre Eiker kommune for å forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen. Det skal også etableres en 380 meter lang støttemur i området Mjøndalen bru. Denne muren skal være en såkalt «grønn mur». På strekningen i Øvre Eiker skal det etableres en forbikjøringsstrekning utformet som en smal firefeltsveg.

Strekningen er 7,4 km lang.

Statens vegvesen

SHA-rådgiver/kontrollingeniør

2018-2020

2018-11-30T10:42:49+00:00Samferdsel|