Omlegging av E134 gjennom tunnel fra Gvammen (Hjartal kommune) til Århus (Seljord kommune) vil korte inn E134 med ca. 11 km. I tillegg blir den nye veien nesten flat, slik at det vil totalt redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med ca. 18 minutter.  Den nye strekningen skal bestå av ca. 9,4 km tunnel og ca. 1,1 km vei i dagen på hver side av fjellet. Tunnelen vil få ett løp med tovegs trafikk. Vegen får 3,5 m brede kjørebaner med et 1 m bredt midtfelt.

Total lengde 11620 meter

Kostnad: 200 MNOK 

Statens vegvesen

Byggeledelse

2019