Prosjektledelse næringsbygg i Drammensveien 126

Riving av dagens eiendomsmasse og oppføring av et miljøriktig og moderne kontorbygg.

Bygget skal være et signalbygg i innfallsporten til Skøyen fra byen med et «tårnbygg» på 9 etasjer. Et glassparti i hele byggets høyde i overgangen til den horisontale delen av bygningen markerer byggets hovedinngang fra Drammensveien. Den lavere delen av bygningen i 5 pluss 2 inntrukne etasjer blir underdelt videre for å gi denne fløyen et horisontalt, og dermed lavere preg.

Innsiden av bygningen mot Thune er i sokkelen tilpasset den gamle verneverdige industribebyggelsen.

Det er stort fokus på miljøriktige løsninger.

Miljøprofil: Breeam NOR very good

Prosjekt- og byggeledelse, BHR, SHA koordinator utførelse (KU)

Byggherre: Thune Eureka AS

2020-2022