Rehabilitering av eksisterende gangkulvert til perronger. Strenge krav til logistikk og fremdriftsplanlegging da togtrafikken ikke skal forstyrres og perrongene er i kontinuerlig drift.

Prosjektet er gjennomført i to faser hvorav første som totalentreprise og andre med delte sideentrepriser.

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre

Oppdragsgiver: Jan Saugen AS

Byggherre: Bane NOR Infrastrukturdivisjon

Totalentreprise/delte sideentrepriser

Tidsperiode: 2016 – 2017