Nyheter

Vogts gate 17

 

 

Hemfosa Samfunnsbygg AS har gitt oss i oppdrag å lede prosjektet «Vogts gate 17» i Moss. Det skal etableres et nytt påbygg på ca. 1 000 kvm på eksisterende næringsbygg. Påbygget blir bygd på som ny 4. etasje samtidig som kontorene i de resterende etasjene skal være i drift. Vi takker for oppdraget og gleder oss til et godt samarbeid med Hemfosa samfunnsbygg.

Hov omsorgsboliger og foreldreprosjekt

Vi vant prosjektledelsen for to nye omsorgsprosjekter for Ringerike kommune «Hov omsorgsboliger» og «Hov foreldrekonsept».

P7 Prosjekt scoret best på tilbudt personell samt på redegjørelser fra intervju. Vi gleder oss til å starte opp og ser frem til et godt samarbeid med Ringerike kommune.