Prosjekt- og byggeleder infrastruktur og samferdsel

P7 Prosjekt AS ble etablert høsten 2015 av [...]