Prosjekt- og byggeleder/kontrollingeniør infrastruktur og samferdsel

P7 Prosjekt AS ble etablert høsten 2015 av [...]