P7 Prosjekt AS har kjøpt 100% av aksjene i BruCon AS.  BruCon yter bistand knyttet hovedsakelig til områder som:
-generell prosjektadministrasjon (PA)/ byggeledelse/ teknisk kontroll – samferdsel og infrastruktur
-kvalitets- og HMS-rådgivning, revisjoner, koordinatoroppdrag
-anleggsteknisk rådgivning, anbudsbeskrivelser og oppdragsspesifisering
-forvaltning- drift- og vedlikeholdsrådgivning (FDV)
-prosjekt- og bedriftsaktuell rådgiving vedr. risikovurderinger og SikkerJobbAnalyser
-generell kontraktsrådgivning, tvistesaker, sluttoppgjør etc..

Noen av BruCons oppdragsgivere: