P7 Prosjekt AS har kjøpt 100% av aksjene i BruCon AS.

BruCon AS ble stiftet høsten 1998 av Kjell Bruer, Arnt Holberg og Arne Kruhaug, og er et rådgivingsfirma primært med formål å tilby administrative tjenester innen bygg- og anleggsbransjen. Selskapet har i dag 9 faste medarbeidere og har kontorer i Drammen.

BruCon yter bistand knyttet hovedsakelig til områder som:
-generell prosjektadministrasjon (PA)/ byggeledelse/ teknisk kontroll
-kvalitets- og HMS-rådgivning, revisjoner, koordinatoroppdrag
-anleggsteknisk rådgivning, anbudsbeskrivelser og oppdragsspesifisering
-forvaltning- drift- og vedlikeholdsrådgivning (FDV)
-prosjekt- og bedriftsaktuell rådgiving vedr. risikovurderinger og SikkerJobbAnalyser
-generell kontraktsrådgivning, tvistesaker, sluttoppgjør etc..

Les mer om oppkjøpet her