Prosjektledelse idrettsbygg og næringsbygg, Asker sykkelvelodrom

Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (eid 100% av Norges Cykleforbund AS) etablere et norsk kompetansesenter for sykling i Langenga i Asker. Asker kommune er med som deleier (10%) gjennom interkommunal avtale. Bygget er todelt, og består av et idrettsbygg og et næringsbygg. Næringsbygget er solgt til Veidekke Eiendom, men blir bygget samtidig og av samme entreprenør.

Idrettsbygget vil inneholde (7500 m2 BRA):

 • Innendørs Velodrom – 200 m
 • Flerbrukshall
 • Fysioterapi og test (watt/O2 etc.)
 • Treningssenter med spinning og apparater
 • Landslagenes kompetanse- og treningssenter
 • Lager NCF, Resepsjon, Kantine / sosialt område
 • Garderober

Næringsbygget vil inneholde (8100 m2 BRA):

 • Kontorer
 • Barnehage
 • Skole / NTGU idrett
 • Skole / NTGU Realfag
 • Kontor Norges Cykleforbund AS
 • Sykkelbutikk / service senter for utleiesykler etc.

Felles energisentral for begge bygg med varmepumper etc

Prosjektledelse for regulering, forprosjekt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kontrahering totalentreprenør og gjennomføring

Tidsrom: 2016-2022