+47 906 27 522

ar@psju.no

Sivilingeniør med erfaring som prosjektansvarlig, prosjekt-/byggeleder og prosjekteringsleder.  Som prosjektansvarlig i Ringerike kommune har han hatt prosjektlederansvar fra tidligfase til ferdigstillelse, prøvedrift og garantifase for flere store kommunale utbygginger på Ringerike. Han har god kjennskap til offentlig anskaffelse.