I helgen ble Fosseparken skatepark i Hønefoss åpnet. 

Fosseparken er en aktivitetspark med 2 skateanlegg, en buet bowl for parkskating og en streetplaza med ulike elementer, streetbasket mm. I tillegg også en pumptrack for sykling.

P7 Prosjekt har hatt prosjektledelsen i gjennomføringsfasen for Ringerike kommune.

Se film av Even Tobias Lasse fra åpningen her