+47 992 82 272

em@psju.no

Eugen Myhr har lang erfaring som prosjekt- og byggeleder i alle faser i et prosjekt. Han har erfaring med gjennomføring av samferdselsprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet og utfordrende anleggsgjennomføringer. Hans erfaringsbase inkluderer både store veiprosjekter og prosjekter i bysentrum med kompleks infrastruktur.