Nyheter

Brucon AS

P7 Prosjekt AS har kjøpt 100% av aksjene i BruCon AS.

BruCon AS ble stiftet høsten 1998 av Kjell Bruer, Arnt Holberg og Arne Kruhaug, og er et rådgivingsfirma primært med formål å tilby administrative tjenester innen bygg- og anleggsbransjen. Selskapet har i dag 9 faste medarbeidere og har kontorer i Drammen.

BruCon yter bistand knyttet hovedsakelig til områder som:
-generell prosjektadministrasjon (PA)/ byggeledelse/ teknisk kontroll
-kvalitets- og HMS-rådgivning, revisjoner, koordinatoroppdrag
-anleggsteknisk rådgivning, anbudsbeskrivelser og oppdragsspesifisering
-forvaltning- drift- og vedlikeholdsrådgivning (FDV)
-prosjekt- og bedriftsaktuell rådgiving vedr. risikovurderinger og SikkerJobbAnalyser
-generell kontraktsrådgivning, tvistesaker, sluttoppgjør etc..

Les mer om oppkjøpet her

 

Rammeavtale UIO

P7 Prosjekt ble rangert som nr. 1 i rammeavtale for prosjektledelse med Universitetet i Oslo (UIO).

UIO’s konkurranse vektla kompetanse med 50%, pris 30% og metoder og verktøy 20%. P7 Prosjekt scoret høyt på kompetanse og høyest på metode og verktøy.

Vi har mange høyt kvalifiserte prosjektledere med erfaring fra store kompliserte prosjekter. Vårt prosjektstyringssystem sikrer kvalitet gjennom alle fasene av prosjektet, noe som UIO har lagt merke til.

UiO er landets eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Bygningsmassen består av ca. 100 bygninger på forskjellige steder i Oslo (Blindern, Gaustad, Geitmyrsveien, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Sentrum og Tøyen), samt noen steder utenfor Oslo. Bygningene er bygget i et tidsspenn fra 1830 frem til i dag med den største andelen bygninger fra 1960/1970-tallet. Ca.70 prosent av bygningsmassen er vernet eller fredet

UiO drifter og forvalter 460.000 m² egne bygninger, og ca. 100.000 m² leide arealer.

UIO er en attraktiv oppdragsgiver med mange utfordrende og spennende prosjekter. Vi ser frem til å sette i gang med nye oppgaver og til et godt samarbeid.

Produksjonslokaler Mesterhus

P7 har fått i oppdrag å bistå i forbindelse med utvidelsen av produksjonslokalene til Mesterhus Buskerud i Hensmoveien på Ringerike. Vi takker for oppdraget og gleder oss til samarbeidet.